Det flygande spaghettimonstret

image26
Och det flygande spaghettimonstret sade: "Samle sig den pasta som är i grytan till en särskild plats, så att det goda bliver synligt" Och det skedde så.

Och det flygande spaghettimonstret kallade det torra mat och platsen kallade han tallrik. Och det flygande spaghettimonstret såg att det var gott.

Och det flygande spaghettimonstret sade: "frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt varpå dessa sälla sig till pastan"

Och det skedde så;

Jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, varpå dessa sälla sig till pastan. Och det flygande spaghettimonstret såg att det var gott.
Och det vart afton och det vart morgon, den tredje dagen.


Fortsättning

image12
Och det flygande spaghettimonstret  sade: "Varde mitt i grytan en substans som skiljer pasta från vatten" och det flygande spaghettimonstret  gjorde substansen, och skyddade pastan under substansen ifrån överkokning; och det skedde så.
Och det flygande spaghettimonstret  kallade substansen olja. Och det vart afton och det vart morgon den andra dagen.

Detta vart så genialiskt

att jag var tvungen att lägga upp det här, jag skickade det som en väldigt dum och tråkig grej till Andreas (jag pluggar jag har inget bättre för mig än att ändra Bibelpassager)

image10

I begynnelsen skapade det flygande spaghettimonstret himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och det flygande spaghettimonstret svävade över vattnet. Och det flygande spaghettimonstret sade: "Varde pasta"; och det vart Italien. Och det flygande spaghettimonstret smakade, och pastan var god (bechamel); och det flygande spaghettimonstret skilde gott från ont. Och det flygande spaghettimonstret kallade det goda Barilla, och det onda kallade han Kungsörnen. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen

Fortsättning följer........


RSS 2.0