Gah!

Äntligen kan jag skriva i bloggen igen.

Är fylld av tvivel för tillfället. De senaste två månaderna har varit.... prövande. Jag har jobbat med uppsatsen, läst filmvetenskap, skrivit två tentor och bara läst mycket i största allmänhet, detta i kombination med att jag tyvärr inte varit särskilt noga med min kosthållning. Det är något som tyvärr är av största vikt för mig som drabbad av ätstörningar. Jag har tappat 4-5 kg och sedan gått upp dem igen för att sedan gå ner ytterligare i vikt, ätit för lite B12 och A-vitaminer samt gått tillbaka till extremt oregelbundna mattider. Jag har dessutom märkbart tappat muskelmassa i armarna och benen (något som före detta anorektiker gör betydligt enklare än andra pga. att kroppen vant sig vid att äta av muskelmassan).

Till råga på allt gick inte salstentan särskilt bra. Om jag misslyckas med det enda jag verkligen är bra på, vad har jag då kvar? Helvete. Jag lär få ett C. Men tänk om jag får ett D!!!! Då kommer jag aldrig in på masterutbildningen eller forskarutbildningen. Hans gjorde mycket klart för mig att man bör ha A eller B i så många kurser som möjligt. Jag vet dock att min hemtenta är jävligt bra, frågan är hur mycket den kan komma att väga upp. Jag vågar inte ens hoppas på ett B. Tänk att jag annars brukar se ner på betyget B, men just nu skulle jag göra allt för att få det. Då skulle jag slippa oroa mig iallafall.

Nåja. Misslyckanden får man vänja sig vid antar jag. Ingen skonas.

Okej, jag vet att det är skittråkigt....

....men jag är så nöjd med utkastet för min sista sida i den avslutande diskussionen att jag måste blogga om det. Jag fick ett ryck och skrev det på 20 minuter precis innan jag höll på att somna, sedan blev jag så nöjd med resultatet att jag började grina ^^ Alla noter är inte där och jag kommer säkert omformulera något, men you'll get the picture.

Den implicita problemställning som återfinns i de samlade konstnärernas produktion, ställt i relation till Lilith Performance Studios ambition, är en fundamental intermedialitet kopplad till ställningstaganden kring kulturella referensramar. Operan, televisionen och filmen utgör typer av kulturellt dominerande referentiella medier med tydlig intermedial karaktär. Operan tangerar musiken, litteraturen, konsten etc. och är ofta det man förknippar med den wagnerianska termen ”allkonstverk”, en kombination av uttryck på samma vis som filmen och televisionen är vår tids kulturellt dominerande ”allkonstverk”, medier som inkorporerar ljud, visuella aspekter och litterära sådana. Internet kan kanske ses som den självklara arvtagaren i den här ordningen, dock finns den plattformen inte klart representerad i Lilith Performance Studios utbud. En aspekt av performancekonsten kan kanske alltså ses som en kroppslig representation av dominerande medier, en ”strävan efter fysisk närvaro i en kultur av medierade upplevelser”.[1] Bristen på den typen av medierade kroppar som Philip Auslander tar upp är kanske alltså en del av en upplevelsebetonad agenda å studions vägnar som aktivt tar avstånd från en sådan typ av massinkorporerande representation i sig för att istället metodiskt närma sig den rituella traditionens muntliga och visuella kommunikation. Den omskrivning av uttryck som performancekonsten genom bruket av referensramar och intermediala verktyg experimenterar med kan alltså ses som en undersökning i kroppsliga kommunikationsprocesser som dessutom gör avkall på traditionella effektivitetsformer i kulturen. Ewa Rybska och Wladyslaw Kazmierczak är födda och aktiva under ett tidigare performanceparadigm och deras verk The Personal Definition är ett exempel på ett verk med en företrädesvis politisk utgångspunkt med avsikt att problematisera och ifrågasätta ett begrepp utifrån olika ideologiska ståndpunkter representerat i bl.a. krossandet av glödlamporna (BILD), en symbol för tänkande och idéer. De arbetar med ett historiskt retrospektiv utifrån ”frihet” som orienteringsbegrepp och anknyter alltså metodmässigt, om än inte innehållsmässigt, till den referensorientering som präglar de andra konstnärerna. Från Lilibeth Cuenca Rasmussens visuella metaforer till Leif Holmstrands kvasikroppsliga konnotationer och Melati Suryodarmos perceptionspsykologiska diskussion kring mänsklig interaktion finns det ett mönster av diskussioner kring representation, omvandling, kommunikation och referensramar med intermedial utgångspunkt; en sammanbunden studie i avancerad visuell kommunikation satt i relation till olika typer av övergripande system. Man skulle nästan kunna kalla det för semiotik.

........

Jag vet att det inte har samma genomslag om man inte läst hela arbetet, men jag är så jävla nöjd med det. Det knyter samman alla diskussioner genom hela arbetet och ger det en struktur som arbetet annars skulle ha saknat.[1] artikeln Body Act av Måns Holst-Ekström


 


GrubbelFint trätryck (om än färglöst)
För första gången på länge så ältar jag saker. Ältar och grubblar i största allmänhet.

Det som är ovanligt är att det mest gäller saker som jag kan göra något åt, istället för mitt eviga tjatande om existens och död (även om jag slängde in lite sånt också). Det hjälpte lite att fylla i formulären från min psykolog Inger, detta trots deras enorma brist på flexibilitet och nyansrikedom. Men ja, jag förstår ju att det är ett verktyg och inget annat. Jag försökte skriva lite på mitt manus, men jag har fastnat. Jag har gått från att tycka om det till att tycka att det är stundvis banalt, detta gäller då främst konversationerna som jag av nödvändighet försökt hålla så allmängiltiga som möjligt i början av boken.

Men ja, det var ju inte det jag skulle skriva av mig om. Jag känner mig bara, ensam. Jag har alltid varit bra på ensamhet, i vilket fall som helst så har jag vant mig vid det. På senare tiden har jag velat årgärda det, men jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga (hopplöst ringrostig som jag är - om man ens kan säga att jag testat lederna i någon större utsträckning). Hur gör man liksom? Det känns aldrig som att jag har förmågan att attrahera folk på riktigt och om jag har det så förstår jag säkert inte signalerna som andra sänder ut. Hur kan vara vara socialt fungerande men inte förstå sånt? Jag tycks iallafall vara väldigt duktig på det. Yey me! Jag vet hur man träffar människor men inte hur man träffar människor, är det inte paradoxalt? En del av mig tycker det är skönt att oroa sig över så världsliga problem istället för saker som inte går att göra något åt, samtidigt tror jag att det går hand i hand. Det är kanske en sjuk fantasi från min sida att de grubblande perioderna ska minimeras om jag lyckas anamma en "normal" livsstil. Celibat är hopplöst tråkigt i längden ska ni veta. Kanske är det också en reaktion på brytpunkten i mitt sociala umgänge. Förr umgicks jag med folk nästan varje dag, numera varierar det och är beroende av arbetstider, plugg etc. Jag har nog inte riktigt lyckats anpassa mig till det, men det är väl också kopplat till det faktum som nämns ovan.

Nåja, jag antar att det är ett bra tecken att jag faktiskt längtar efter det. Så har det inte alltid varit. När grubblar så pass mycket som jag gör idag så känns just den aspekten av mitt liv väldigt hopplös. Som om jag är mindre än en människa.


Viktig vecka.

Jag mår bättre nu efter 2 dagars sjukdom (inte svininfluensan), dags att börja gå på lektionerna igen alltså.

Den här veckan är en viktig vecka för mig. Jag har äntligen övertalat mig själv att börja få behandling för mina ätstörningsrelaterade problem och min ångest, den lyckliga behandlingscentralen kallas Kognitiva Akademin och är belägen på Hantverkargatan i Stockholm. Priset är ganska högt (1100 kr för 50 minuter) men jag har via ett flertal källor fått bra feedback på deras verksamhet. Jag vågar inte hoppas, men om allt går väl så kanske jag kan ta tag i mitt akademiska och romantiska liv på ett sätt som inte varit möjligt på ett flertal år. Min förhoppning är att jag kan lära mig att uppskatta livet för vad det är istället för att oroa mig för hur jag ser ut hela tiden. Att bara kunna gå och handla utan att planera det redan dagen innan, att inte stöta bort alla möjligheter till ett förhållande......att bara kunna gå till biblioteket utan att behöva klä upp mig. Det jag mest ser fram emot att bli av med är mitt stressrelaterade spegeltittande.

Nåväl.

Snart är det höst, bara det får mig att känna att jag kan leva livet igen.

......

Scarlett Hellewell (som jag skrev lite om i ett inlägg nedan) har blivit attackerad av två pojkar (7 och 10 år gamla) som misshandlat henne och försökt tända eld på henne med spritbaserad deo och tändare. Såg det precis då jag läste The Guardian.

......

Vad är det för fel på folk? Hon är 5 år, nästan blind och full med tumörer!

Jag måste ge mig själv lite psykbryts-credd.
Jag råkade hamna i en irriterande diskussion på qruiser forum. De påståenden som fick mig att reagera var följande (i en diskussion om Judith Butler):

1. Butler är svårläst

2. Humaniora är ingen vetenskap

Bägge, men framförallt nummer 2, gav mig fokuserad psykbrytskraft så att jag (efter flera ilskna inlägg från min sida) mellan 12.43 och 12.56 skrev följande grupp sammanlänkade inlägg (sammansatta till 1 för trevnads skull):

Sen kanske man inte bör ge sig på teoretiker där man inte äger förkunskaper för att egentligen förstå henne. Det är som att jag i nuläget skulle läsa avancerad rejuvinationsteori (där jag har grundkunskaper) och klaga på att jag inte förstår något. Jag skulle kunna påstå att det hjälpte mig att ha tagit del av de teorietiker som förebådade Butler, men å andra sidan så var det bara jag och en person till i min klass på 35 som ens förstod henne.

I vanliga fall så är jag för språkminimalism i forskning. Men Butlers problemställning är så invecklad att jag kan förstå hennes bruk av multidimensionella begreppsbildningar. Framförallt så måste man förstå att hennes formuleringar utgör ett mikrokosmos i sig själva. Orden får sin mening genom att relatera till en ordkedja i själva manuset, den till synes så "svåra" texten är egentligen bara en referens och associationskedja som relaterar till allt som skrivits innan valt stycke eller efter detta. Det är vad jag menar med språkmaximalism, alla viktiga passager laddas av den kedjan.

........

Att säga att humaniora inte är en vetenskap är ju så urbota korkat (och det är ett ord jag inte gärna använder). Det visar bara att man inte förstår det vetenskapliga maskineriet. Det är många samhällsnyttiga upptäckter som sker på interdisciplinär väg och hur tror ni att ert skolsystem, nöjessektor etc. skulle fungera utan humanistisk forskning?. Men om vi ska vara hårdra så skulle vi ju kunna hävda att allt vi gör egentligen är ganska värdelöst. Vad spelar alla teorier egentligen för roll då universum imploderar? Såna inlägg är bara ett sätt för människor att projicera komplex och dominanstankar på andra människor.


Det är så tacksamt att kritisera med facit i hand, men hur enkelt är det att skapa något med substans? Varje vetenskaplig gärning kan ses som den byggsten som läggs på ett paradigm, när huset sedan rasar betyder detta att ett nytt paradigm skapats istället för det äldre. En verkningsbar teori kan lika gärna fungera som motpol till nyare forskning och därmed stimulera till forskning för att kullkasta det dominerande paradigmet. Hur tror ni att den vetenskapliga utvecklingen skulle sett ut utan Aristoteliska teorier?


Där har vi ett exempel på teoribildning från en man som arbetar tvärvetenskapligt mellan humaniora och naturämnen och på så vis revolutionerat vetenskapsteorin: Thomas S Kuhn.Vad man än tycker om Butler så har det funnits basis för att beaktta hennes teorier. Att skapa en teori som är vetenskapligt gångbar (inom ramarna för rådande paradigm) är i sig någit man ska beundras för, inte hånas. Hur skulle det se ut om jag gick tillbaka och hånade vetenskapsmän som arbetade under andra föutsättningar och med andra rådande paradigm låt oss säga....300 år tillbaka i tiden? Det är inte bara anakronistisk, det är också ett exempel på att man inte förstår vikten av väl underbyggd kontextualisering. Möjligheten att kontextualisera ekonomiska principer, naturvetenskapliga, psykologiska etc. skulle inte existera utan humanistisk forskning. Jag har en gång kallat humaniora den bro som knyter de andra ormådena samman, jag tycker att det är en bra beskrivning. Humaniora ökar förståelsen och utgör en kommunikativ del av forskningsvärlden. Genom kulturen förstår vi de samband som skapat den värld vi lever i, detta gäller allt från litteratur och idéhistoria till film, konst och teater. Jag ska inte ens behöva nämna vilken roll forskning i samtidens kultur spelar för vå förståelse av etnicitet, subkulturer etc. Vem ska föra fram sådana perspektiv när alla andra är upptagna med modeller och teorier som kräver att man stänger alla andra intryck ute?

Varför får jag kraft att arguementera på det sättet men samtidigt så orkar jag inte skriva med jämna mellanrum på mina uppsatser?

Ja, jag vet!

Det är en snyftartikel. En sådan som kvällstidningarna månglar ut för att folk ska ha något att gråta över, men den här gången blev jag faktiskt illa berörd. När det gäller en sådan liten sak som en resa till kusten (i hennes eget land) så känns det inte så hagalet/spekulativt när föräldrarna går ut och söker hjälp. Jag menar, hur mycket kan en sådan resa kosta?"Hon har förlorat synen på höger öga.

Hjärntumören håller nu snabbt på att göra fyraåriga Scarlett Hellewell helt blind.

Hennes sista önskan innan det händer kan tyckas enkel:

- Jag vill leka på en solig strand och plaska i havet.

Nu säljer hennes syskon sina leksaker på nätet för att få ihop till en semester vid havet.

Vill ha 31 kr för vovve

De bjuder ut sina teddybjörnar, cyklar, en gokart, rugbybollar och pennskrin, skriver brittiska Metro. Och Scarlett gör likadant.

- Jag säljer min kaninväska och hoppas få ett pund (13 kronor) för den, och min mjukisvovve som min lärare gav mig. Jag vill få ihop 2.60 pund (31 kronor) för honom, säger hon.

Fyraåringen från Greetland, i västra Yorkshire, föddes med neurofibromatos, som normalt ligger latent långt in i vuxenlivet.

Hörseln försvinner

Sjukdomen orsakar tumörer i hela kroppen. Den som växer i Scarletts hjärna har förutom påverkat hennes syn också gjort att hon växer onormalt fort och är stor som en åttaåring.

Hon genomgår cellgiftsbehandling. Enligt People riskerar Scarlett också att förlora hörseln inom en snar framtid."UPPDATERING:

Scarlett har tydligen fått sin semester (men svenska tidningar är efter). Familjen fick även ett telefonsamtal från en privatperson som bjöd dem på en semester i dennes hus i Florida, så nu ska hon på en längre semester. Jag tyckte faktiskt att det var väldigt fint.


Fet!?!

Jag känner verkligen att jag måste bemöta kvällstidningarnas idiotiska kommentatorer (vanligt folk) den här gången. Enligt en artikel i Aftonbladet så uppger brittiska kvinnor att Nigella Lawson (49) är deras kroppsideal, nu råkar ju jag vara väldigt välvilligt inställd till Nigella och blir därför positivt överraskad när denna extremt vackra kvinna framhävs som ett ideal (vi må inte vara överens när det kommer till päls, men ingen är ju perfekt). Kommentarerna får mig dock att vilja tugga sönder mina kinder i ren frustration, kommenterarer som:

"Ja asså....Catherine Zeta-jones är ju smal i avseende av att hon inte har massa fett. Att ha kurvor betyder ju inte att man behöver vara fet. Någon som hört talas om muskelmassa? Sånt man får om man rör på sig istället för att sitta på soffan och trycka i sig mat. Nigella är däremot fet...rejält fet. Går ju inte jämföra henne med dom andra i artikeln."

"Så de kan trycka i sig fler currys och påsar med chips med gott samvete."

"Väldigt dåliga alternativ, de är ju verkligen ytterligheter. Skulle välja något mittimellan Men måste jag välja blir det ändå Beckham, Nigella är ju jättestor och med tanke på hur mycket onyttig mat och bakverk hon gör i sina program tror jag inte att hennes kropp är särskild sund."

"Var inte det två dumma val från Aftonbladet. Är inte den ena för rund och den andra för smal. Kunde ni inte hitta ett val till?"

Ursäkta mig, men när ansågs man vara fet/rund/stor om man sportar den här kroppen:

Kom igen! Hon må ha kurvor (höfter, bröst, lite mage) men fet?!? Våra ideal är verkligen åt helvete. Människan är ju faktiskt 49 år gammal och har fött 2 barn!

Val av separata analyser i uppsatsen

Jag har nu närmat mig kraftprovet i min uppsatsskrivning. Än så länge har jag lyckats hålla mig på områden som jag i stor utsträckning känner mig trygg med: politik, ekonomi, traditionell estetik, idéhistoria etc. men nu är det dags att välja konstnärer som ska figurera i kortare analyser som är menade att framhäva och underbygga min övergripande analys. Jag har nu sett de flesta av de performances som dokumenterats och min förståelse från en genre som jag valde att undersöka just pga. min skepsis och okunskap kring dess uttryck har ökat markant. Mina val har än så länge fallit på Leif Homstrand, Melati Suryodarmo och Yingmei Duan, jag planerar dock att ha med 4-5 analyser i uppsatsen och ska därför gå igenom fler. Jag försöker att hålla mig till konstnärer som inte bara är tydligt intermediala i sitt uttryck utan även inkluderar och/eller refererar till traditionella konstformer i sina verk (för att underlätta kopplingen till konstvetenskap). Jag har även valt dessa 3 för att deras "stil" och utgångspunkter är så olika varandra.

Jag vill gärna att folk ska förstå vad jag just nu sysslar med, även om jag själv inte kan säga att jag ännu inte lyckats greppa vad jag vill komma fram till, därför har jag letat upp och länkat till videoupptagningar från respektive konstnärs performance på Lilith Performance Studio. Alla är naturligtvis kortare än när man ser dem live, Melatis Suryodarmos performance är t.ex. 5 timmar långt.

Leif Holmstrand - Cabaret Sally Rattenmann

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=31577475Yingmei Duan - Rubbish City

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=35129228Melati Suryodarmo - Perception of Patterns in Timeless Influence

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=30962690........

Några spontana reaktioner?

NO!

"'I'm never going to be in danger of getting a

Nobel prize for literature, I'm a storyteller, not a prophet. I'm just interested in a good story'." /D.E

"I am here to teach a generation or two how to read. After they've finished with me and I don't challenge them any more, they can move on to somebody important like Homer or Milton." /D.E

En av min barndoms stora namn har gått bort :(

David Eddings, en av två fantasyförfattare jag egentligen gillat, har dött. Jag vet att Eddings inte direkt var "högkulturens" fanbärare, men jag älskade hans böcker när jag var yngre och för bara en månad sedan bestämde jag mig för att läsa igenom en av hans serier igen.....jag läste ut sista boken idag, lustigt egentligen (även om han dog den 2:a juni).

Nåväl, inga fler himlastormande böcker med temat gott vs ont och återkommande mallar för persongalleriet då. Om inte hans fru väljer att fortsätta att skriva såklart.....men jag gillade ändå böckerna från 80-talet bäst. Dock ska här nämnas att det var bl.a. Eddings som på allvar fick mig att börja läsa episka romaner från 1600-talet och framåt......to be fair så var Eddings även en av anledningarna till den stora bokhysterin bland ungdomar på 80-talet....så jag tycker ändå att han kan gå ur tiden med viss stolthet

Uppdatering:

Leigh Eddings dog tydligen 2007, så glöm det där om att hans fru skulle fortsätta skriva.


^^

Klockan är 06.40 och jag har skickat min sista hemtenta! Jag är färdig! 15 hemtentor, 1 salstenta och 26 analysuppgifter senare!!!!!!!

Jag vill tacka min hjärna för att jag inte fått ett nervöst sammabrott!

Nu ska jag sova :D SOVA!!!!!! Sova mer än 4 timmar på en natt!!!!!!

MITT LIV ÄR TILLBAKA!!!!

ALDRIG MER 200 %!!!!!!!

Vissa saker gör mig mer arg än irriterad......

.....det här gör mig dock bara förbannad!

Har varit arg på amerikanska diskussionsforum pga. superdemokratiska Proposition 8 :P

............

My feelings about it can be summed  up by using the laste sentence I wrote before i left them "hangin'":

I love how americans are able to make history by electing Obama and then take a big crap on history by doing this.

Nicely done.....served with a huge portion of irony

Förhoppningsvis så kommer de röster som räknas i efterhand att vända läget.


Skräckens fader.....

Idag var mina syrror + män och barn här, vid matbordet berättade min äldsta syster en skräckhistoria av sällan skådat slag!

Nu ska vi se om jag minns detta rätt:

En kvinna (47) på hennes jobb hade för X antal år sen drabbats av  whiplash efter en olycka, hon drabbades sedan av malignt melanom, en hjärntumör, blev med barn som hon fick "föda" i 6:e(!) månaden pga. att det bar på en dödlig sjukdom, sedan fick hon cancer igen men klarade sig igenom det även denna gången bara för att för några veckor sedan få reda på att hon utvecklat cancer i magen, helt separat från hennes andra cancer.......

Förra veckan så dog hon av magcancern.

Hur fan är allt funtat om en enda person ska behöva leva med så mycket skit? Jag började grina när jag hörde om det, jag är väl kanske lite överkänslig....men ändå :P

Stackars människa....

Överdrivna ambitioner?

Nu börjar faktiskt mitt pluggande att anta löjliga proportioner!

Följande uppgifter ska jag avsluta inom loppet av 10 dagar:

2 hemtentor (litteratur och konst)
10 stycken analysuppgifter
Läsa ut 26 böcker

Nån mer som är sugen på att plugga 200 %? Jag har inte sovit längre än 4 timmer per natt på nästan 2 veckor, men den här natten ska jag sova 8 timmar tamejfan!!!!! I onsdags så läste jag 5 böcker, fattar inte hur jag orkade, jag blir speedad av all stressen. Sen började jag nästan grina för att jag var så trött XP

Jag har trots de vidriga omständigheterna snittat B i alla kurser jag tagit så jag är faktiskt jävligt stolt över mig själv under omständigheterna ^^ Litteraturen har jag ett A och ett B i så det ska jävligt mycket till för att jag ska snitta under B på hela kursen.

Hade dessutom en diskussion med Eva Spens om mina forskarstudier idag, hon tycker att jag ska lugna ner mig lite så att jag inte är utbränd innan magisteruppsatsen blir aktuell, så jag tror jag ska nöja mig med en C-uppsats i konstvetenskap i vår. Forskardelen får vänta tills hösten då jag kanske kör litteratur B eller idéhistoria C + kvällskurs i visuell kulturanalys.

Jag skriver sånt här i bloggen av teurapetiska skäl.

Slemmigt, men mättande

Huuuum....

Är det bara jag som varje år blir irriterad på holmgångarna kring litteraturpriset? Folk verkar förvänta sig att priset ska representera storleken på författarens publik, inte dennes inflytande och kreativitet.

Jag har känt till alla litteraturpristagare sen jag började följa galan på allvar för 8 år sen, jag tycker att valen ofta varit väldigt kända i jämförelse med vad många andra verkar tycka. Ska man välja naturpriserna efter vad folk känner till också? Hur fan skulle det se ut? Jag känner ofta till litteraturpristagarna eftersom det är mitt främsta intresse, ska jag då börja klaga på naturpristagarna bara för att jag inte alltid känner till dem?

Dessutom är de flesta författarna oerhört kända i sina hemländer, måste man vara känd över hela världen? Känd hos människor vars närmaste kontakt med någon form av text är månadens räkningar, kvällspressen och/eller undertexterna på en amerikansk show?

Folk talar om en "klubb för inbördes beundran", jag skulle vilja tala om okunskap och idioti i egenskap av folksjukdom.

LÄS EN BOK OM NI VILL KUNNA HÄNGA MED FÖR I HELVETE. DÅ MENAR JAG INTE LIZA MARKLUND *Vänder sig till Charlotte Perrelli med det exemplet*

Tack för mig.

GRATTIS!

ANDREAS OCH ERIKA HAR FÅTT ETT BARN TILLSAMMANS!

Det var ju bara en tidsfråga innan något skulle skapas mellan dem.

Barnet heter ONDSKA och hänger över alla som känner dem som en svart skugga....ungefär.

Bitches.

Nu är det gjort!

Den här bloggens berättare/hjäte - alltså moi, har nu sökt till en konstnärlig utbildning som håller på 5 dagar i veckan under 1 års tid. Jag ska få hjälp att utveckla mitt konstnärliga uttryck samt få den tekniska grund som jag saknar, detta är något som jag velat göra men tidigare inte vågat ta mig an, men tack vare all feedback jag fått från konstnärsvänner, släktingar som arbetar inom fältet och kommentarer på bloggen så har jag äntligen tagit mod till mig ^^

Ärligt talat så ska det bli skönt med en paus från heltidspluggandet, fast jag ska skriva min C-uppsats i konstvetenskap samtidigt, men då på 50 %, litteraturvetenskapens andra moment skjuter jag då upp ett år.

Kursen kostar 45900 kr och är studiemedelsberättigad, jag kommer att läsa allt från kommunikation och utställningsteknik till skulptur, fotografi, formgivning, betongkonst och måleri. Allt som återstår är att ta en lån för kursavgiften, men det går att få genom CSN tydligen.

Jag ser så fruktansvärt mycket fram emot detta, speciellt momenten måleri, betongkonst, textilkonst och fotografi som är något jag velat skaffa mig tekniska färdigheter i.

http://www.konstskolan.se/formlinjen.html

Utöver de praktiska färdigheterna så kommer allt annat jag lär mig verkligen hjälpa mig under skrivandet av C-uppsatsen, men det viktigaste är ju att jag äntligen utvecklar en del av mig som jag av ren rädsla låtit stå stilla tills för bara 1 år sedan. 

Det verkar som att allt kommer att klaffa, jag har hört mig för om lånet och så. Det här ska blir kul ^^

Döden är ständigt närvarande :P

En kille som jag snackade väldigt mycket med på qruiser och msn förr tog tydligen livet av sig 18.20 idag. Nu var det visserligen ett tag sen vi snackade (och vi sågs aldrig irl) men det känns ändå väldigt skumt......

R.I.P Oscar :/

Frust!

Jag är LITE lugnare nu......

NEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJ

NEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEJNEEEEEJ!

MTV TÄNKER GÖRA EN REMAKE PÅ THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW!

AV ALLA JÄVLIGA, FITTIGA, HELVETES, JÄVLA RÖVHÅLIGA , IDIOTISKA IDÉER SOM KOMMIT FRÅN DEN DÄR SLASKHINKEN TILL KANAL SÅ TAR DET HÄR PRISET ALLA KATEGORIER!

VILKEN PENGAHUNGRIG LITEN GUBBJÄVEL MED ORANGE SPRAYTAN OCH ÖVERKAMNING KNÄCKTE DEN HÄR IDÉN? DEN ÄR NÄSTAN BRILJANT I SIN FULLKOMLIGA BRIST PÅ INTELLIGENS!

JAG VILL DÖDA NÅGON! DÖÖÖÖÖÖÖDA!

SAVE ROCKY HORROR!!!!!

....

Seriöst...jag är arg på riktigt.

Tidigare inlägg
RSS 2.0